Suomeksi På svenska In English
Ostajan opas
“Katso ennen kuin ostat” 


Viranomaisille on aina ilmoitettava kamelieläinten hankkimisesta ja hankittava tilalle pitopaikkatunnus.
Tässä liitteenä ohjeet ja linkit:
Opastusta kamelieläinten pitäjille 

Kun olet tehnyt päätöksen hankkia itsellesi alpakoita, alat kuumeisesti tutkailla mitä markkinoilla on tarjolla. Niin pelottavalta kuin se kuulostaakin, on todella helppoa erehtyä ostamaan eläimiä, jotka eivät ole kovin hyviä lajinsa tai rotunsa edustajia. Taloudellinen satsaus on suuri ja jos sattuu sijoittamaan varansa epäviisaasti, saattavat ostajan tekemät suunnitelmat jalostusohjelman ja jälkeläismyynnin suhteen kärsiä pahan takaiskun.  

Mieti aina mihin tarkoitukseen olet eläimiä hankkimassa ja jos mielessäsi on pienintäkään ajatusta käyttää ostamiasi alpakoita jalostukseen, on tärkeää valita hyvärakenteisia yksilöitä. Villan määrää ja ominaisuuksia on huomattavasti helpompi parantaa jalostusvalintojen kautta kuin huonoa rakennetta tai kitkeä perinnöllisiä vikoja.

Jotta alpakka voi elää pitkän ja tuottoisan elämän villantuottajana, täytyy myös sen rungon olla oikein rakentunut. Alpakoilla esiintyy erilaisia geneettisiä virheitä, joista suurin osa johtaisi näyttelykehässä hylkäävään arvosteluun. Rakenteessa voi olla eri asteisia vikoja, joiden aiheuttajat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:
  1. Geneettiset tai perinnölliset viat
  2. Ravitsemuksesta tai ympäristöstä johtuvat viat
  3. Tapaturmat 

Oheisessa listassa on mainittu tyypillisimmät virheet ja viat, joihin ostajan kannattaa kiinnittää huomiota eläimiä katsoessaan. Perinnölliset viat ovat yleensä kaikkein epätoivotuimpia jalostuselämillä, sen sijaan 2. ja 3. ryhmiin kuuluvat viat ja virheet eivät vaikuta tuleviin sukupolviin. 

Kiinnitä huomiota alpakoita ostaessasi myös seuraaviin seikkoihin: 
-  suuri koko: syynä saattaa olla se, että eläin itse tai sen lähisukulaiset ovat laamaristeytyksiä. 
   Lisäksi suurilla eläimillä voi olla lisääntymisvaikeuksia. Pyydä nähtäväksesi tällaisen
   eläimen lisääntymistiedot ennen kaupan tekoa, jos sillä on jälkeläisiä.
-  pieni koko: saattaa olla kääpiökokoinen tai jäänyt liian pieneksi huonon ravitsemuksen 
   vuoksi.
-  kovin leveä tai kapea rintakehä: rinnan leveys vaikuttaa raajojen sijoittumiseen ja maahan
   asettumiseen sekä rintaontelon kokoon. Jos rintakehän sisällä on liian vähän tilaa,
   saattaa eläimellä olla ongelmia esim. vasan kantamisen kanssa. Jos taas jalat ovat
   epänormaalin leveälle asettuneet, voi sille tulla vuosien mittaan ongelmia liikkumisen sekä
   lisääntymisen kanssa (esim. raajojen liikuntakyky, vasan kantaminen).  

Katso eläintä myös käsilläsi ja tunnustele aina selkäranka ja häntä, katso silmiä, kokeile korvat käsin, katso hampaat ja purenta (eroa alahampaiden ja purentatyynyn välillä saisi mielellään olla enintään 5 mm). Nostele myös jalat ja tarkista, että ne ovat normaalit ja terveen näköiset. Katson hännän alle tarkistaaksesi, että sukuelimet ovat normaalisti kehittyneet ja esim. kivekset symmetriset sekä riittävän kokoiset jalostusorille. Katso eläintä liikkeessä itseäsi kohti ja sinusta poispäin tarkastellen liikkeen vapautta ja jalkojen kulmauksia. 

 “Täydellisellä” alpakalla tulisi olla seuraavat positiiviset piirteet:
  -  lyhyt kuono
  -  kolmiomainen ja symmetrinen pää
  -  tasainen purenta ja yhteensopivat leuat
  -  silmät kirkkaat ja tarkkaavaiset ilman vuotoa
  -  pystyt, keihään kärkeä muistuttavat korvat
  -  hyvä, tasainen selkälinja, joka hieman viettää kankun kohdalta alaspäin
  -  oikein kulmautuneet raajat, joissa ei ole asentovirheitä tai poikkeamia
  -  oikeat kehon mittasuhteet (pää ja kaula 1/3, runko 1/3, jalat 1/3)
  -  hyvä ja vahva runko eli riittävä rinnansyvyys, joka mahdollistaa raajojen oikean sijoittumisen
     maahan
  -  eläin on tarkkaavainen ja ryhdikäs, seuraa mitä ympärillä tapahtuu 

Selvää on, että harva alpakka on ”täydellinen”, mutta mahdolliset virheet täytyy suhteuttaa tarkasti positiivisiin piirteisiin nähden ennen eläimen ostoa. Luonnollisesti virheiden vakavuus on myös huomioitava käyttötarkoitusta silmällä pitäen, ts. jalostuseläimeltä vaaditaan enemmän kuin lemmikiltä.  Alpakoiden maahantuonti on kohtuullisen mutkikas prosessi erilaisine lupineen, karanteeneineen ja testeineen. Lainsäädäntö maassamme on erittäin ankara: maahantuoja on aina vastuussa 6 kk ajan tuontihetkestä kaikista tuontieläimiinsä liittyvistä asioista, koskevat ne sitten vain ao. eläimiä tai mitä tahansa 3. osapuolia kuten tilalla vierailevia ihmisiä. Tämän vuoksi maahantuontia suunnittelevan on tarkasti mietittävä onko valmis ottamaan riskin, että eläinten mukana tulee vaikkapa ihmiseen mahdollisesti tarttuva sairaus, jonka kaikista kuluista ilman euromääräistä kattoa maahantuoja on vastuussa. Taustatyö on tehtävä vähintäänkin huolellisesti ja koko asiaan perehdyttävä riittävällä vakavuudella. Yllättäen säästö eläinten hankintahinnassa voi kostautua karvaasti kalliilla komplikaatioilla kotimaassa.

Alpakoiden maahantuonti
Alpakoiden maahantuomiseksi on viranomaisilta aina anottava kaksi erillistä lupaa: Eviralta varsinainen maahantuontilupa sen jälkeen, kun on ensin rekisteröitynyt maahantuojaksi Eviran rekisteriin, ja lisäksi Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston erillinen maahantuontilupa. Evira määrittelee jokaista haettua tuontilupaa koskevat tuontimääräykset lähtömaasta riippuen, jotka ovat pääsääntöisesti muiden EU-maiden kanssa yhtenevät. Kaikista maista ei EU-alueelle edes saa eläimiä tuoda, joten mahdollista maahantuontia suunnittelevan on heti aluksi selvitettävä mistä voi tai ei voi eläimiä Suomeen hankkia. Jos ostat tuontieläimiä tai niiden jälkeläisiä, on aivan kohtuullista pyytää myyjältä selvitys siitä, että kyseisen eläimen tuomiseksi kaikki edellä mainitut viranomaisluvat ovat varmasti kunnossa.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT, joka on elintarviketeollisuuden ja tuottajien perustama yhdistys ja joka tehtäviin kuuluu tuotantoeläinten terveyden edistäminen ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen, soveltaa omaa hyväksyntämenettelyään. Myös sinne kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen maahantuontioperaation käytännön aloittamista erilaisten testaus- ym. lisävaatimusten osalta, jos haluaa tuonnilleen ETT:n siunauksen. ETT ei kuitenkaan ole samanlainen viranomaistaho kuin edellä mainitut kaksi instanssia.

   
  Virhe Selitys maallikkotermein Todennäköinen syy
   KORVAT Lyhyet korvat Normaalia lyhyemmät korvat. Usein myös tyvestä tai kärjistä paksuuntuneet. Mahd. geneettinen, myös vahingoittuminen mahdoll.
  Kiinnikasvaneet Korvien reunat kärjistä tai tyvestä yhteenkasvaneet, kuuluisi olla avoimet. Geneettinen
  Pakkasenpuremat Korvien kärjet epämuodostuneet tai puuttuvat pakkasenpureman seurauksena. Ympäristön aiheuttama, lähinnä kosmeettinen vaiva.
  Banaanikorvat Laaman korvien kaltaiset banaanin muotoiset korvat. Geneettinen
  Tynkäkorvat Vain korvan tyvi on muodostunut, korvan kärkiosa puuttuu kokonaan. Geneettinen
   SUU      
  Yläpurenta Yläleuka tulee alahampaiden yli, ts. hampaat jäävät reilusti purentatyyn alle. Geneettinen
  Alapurenta Alaleuka on selvästi pidempi, ts. hampaat tulevat reilusti purentatyynystä yli. Geneettinen
  Kitalakihalkio Kitalaessa osittain tai koko matkaltaan aukko, ruoka tulee nenästä ulos. Geneettinen
  Koanaaliatresia Synnynäinen nenänieluaukkojen umpeuma, estää hengittämisen nenän kautta. Geneettinen

   SUKU-
   ELIMET

     
  Hermafroditismi Ei ole selvästi kumpaakaan sukupuolta, osoittaa toisen sukup. fyysisiä tai käytöksellisiä merkkejä. Geneettinen
   Urokset Piilokiveksisyys Toinen tai molemmat kivekset laskeutumatta kivespusseihin. Geneettinen
  Kivesten alikehitys Toinen tai molemmat kivekset normaalia selvästi pienemmät. Geneettinen
   Emät Epänormaali vagina Klitoris voi olla suurentunut (voi olla merkki hermafroditismista) tai emättimen aukko ei ole normaali. Geneettinen
   KEHO      
   Selkä Kyttyräselkä Selässä selvästi tuntuva pahkura tai kyttyrä Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Notkoselkä Selässä selvästi erottuva notko tai painuma Geneettinen / vahingoittuminen
  Pitkä selkä Epänormaalin pitkä selkäranka Geneettinen
   Häntä Lyhyt häntä Häntä ei ole kasvanut normaaliin pituuteensa. Geneettinen
  Mutkahäntä Hännässä epänormaali mutka tai "knikki". Villa saattaa peittää tämän piirteen, tunnusteltava käsin. Geettinen / vahingoittuminen
   Etujalat Pihti Jalat kääntyvät sivullepäin polvesta lähtien Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Länki Jalat kääntyvät sisäänpäin polvesta lähtien Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Hajavarpainen Jalat kulmautuvat väärin osoittaen ulospäin ranteesta/vuohisesta Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Suppuvarpainen Jalat kulmautuvat väärin varpaiden kääntyessä ranteesta sisäänpäin Geneettinen / ravitsemuksellinen
   Takajalat Kinnerahdas Kintereet kiertyvät sisäänpäin ja pahimmassa tapauksessa koskettavat toisiaan. Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Käyrä-/Sirppikinner Ylikulmautuneet takajalat, jolloin takajalka ei liikkeessä oikene kintereestä kunnolla. Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Suora kinner Epänormaalin suora takajalka, josta puuttuu riittävä kulmaus Geneettinen / ravitsemuksellinen
  Länki Levällään olevat takajalat, jotka kääntyvät ulospäin. Länkikinttuinen. Geneettinen / ravitsemuksellinen
   Jalat Liikavarpaita Ylimääräisiä varpaita nähtävissä eli enemmän kuin kaksi. Geneettinen
  Yhteenkasv. varpaat Varpaat eivät normaalisti erotu toisistaan, vaan ovat osittain tai kokonaan kasvaneet yhteen. Geneettinen
   Vuohiset Pysty vuohinen Vuohinen liian pysty Geneettinen
  Vajonnut vuohinen Vuohinen ei riittävän pysty, vaan vajonnut. Vanhemmassa eläimessä usein iän aiheuttama, nuorissa geneettinen. Geneettinen tai kulumisen aiheuttama


lizvasa

©Alpakkakasvattajat ry - Alpackauppfödare rf