Suomeksi På svenska In English
Bli medlem?

eros_villa

Föreningens medlemmar är person-, familje-, understödande- eller hedersmedlemmar. Styrelsen godkänner nya medlemmars ansökan som bör innehålla rekommendation av två (2) medlemmar.   

Som familjemedlem kan godkännas någon som tillhör samma hushåll som en personmedlem. Familjemedlem betalar litet mindre medlemsavgift än personmedlemmar.

Som understödande medlem kan godkännas en person eller en sammanslutning som antar föreningens syfte. Understödande medlemmar har ingen rösträtt i föreningens möten. 

Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. Hedersmedlemmar har ingen rösträtt och de betalar ingen medlemsavgift.  

Medlemsavgifter 2010

  • Personmedlem: anslutningsavgift 50 EUR, årsavgift 30 EUR 

  • Familjemedlem:  1. medlemmen betalar som ovan och följande medlemmar i samma hushåll betalar 10 EUR/person 

  • Understödande medelem: 100 EUR/år, ingen anslutningsavgift 

 

DU KAN NERLADDA MEDLEMSANSÖKAN HÄR
TRYCK UT DEN, TECKNA UNDER OCH SKANNA SOM ELPOSTBILAGA ELLER SKICKA PER TRADITIONELL POST. 
 kierii